Warning: mysql_connect() [function.mysql-connect]: Access denied for user 'virt100310'@'localhost' (using password: YES) in /bmikalkulator.pl/inc/dbconn.php on line 3

Warning: mysql_select_db() expects parameter 2 to be resource, boolean given in /bmikalkulator.pl/inc/dbconn.php on line 4
database error Kalkulatory, siatki centylowe, nadwaga, rozwój fizyczny dziecka | Siatki Centynowe />


Siatki Centylowe

Zamknij
Siatka centylowa jest jedną z metod obiektywnej oceny rozwoju fizycznego dzieci. Wykresy opracowane przez Światową Organizację Zdrowia.

Najczęściej oceniane: przebieg wzrostu, przyboru masy ciała i przyrostu obwodu głowy.

Opis metody

Siatka Centylowa - wkaźnik rozwoju fuzycznego dziecka Dane nanoszone są na dwie osie:
- oś pozioma - wiek dziecka
- oś pionowa - oceniany parametr

Przez siatkę biegnie kilka krzywych - najwyżej biegnie linia 97. centyla - oznacza ona, że u 97% dzieci oceniany parametr ma niższą wartość. Następne linie oznaczają 90., 75., 50. (mediana), 25., 10. i 3. centyl.

Po naniesieniu danych na osie, z punktów na odpowiadających wartościom danych parametrów prowadzi się proste prostopadłe do danej osi, zaznacza miejsce ich przecięcia i określa jego położenie względem jednej z przechodzących przez siatkę krzywych.

Za normę uważa się obszar między 3. a 97. centylem, przy czym ważne jest, aby krzywa rozwoju dziecka utrzymywała się mniej więcej w tym samym centylu, a także proporcje wartości centyli dla różnych parametrów.

Po wprowadzeniu danych, informacje wraz z datą zostaną zarejestrowane w serwisie i po zalogowaniu będą Państwo mogli odczytać historię rozwoju dziecka.

Po wypełnieniu poniższych rubryk ukaże się wynik w postaci wykresów, na których będzie naniesiony wynik. Centyle są opracowane w przedziale wiekowym 0 do 5 lat.

Imię dziecka:

Płeć dziecka:

Data urodzenia

Wzrost/Długość cm

Waga kg