/>


Kalkulator BMI

Zamknij
BMI (ang. Body Mass Index) - Wskaźnik Masy Ciała to współczynnik masy ciała, który obliczamy dzieląc masę ciała podaną w kilogramach przez wzrost podniesiony do kwadratu (podany w metrach). Np. obliczenie takiego współczynnika dla osoby o wzroście 170 cm i wadze 65 kg będzie wyglądać następująco: 65 / 1,7x1,7 = 65/5,0286 = 22,49. Kalkulator policzy Twój BMI i pomoże Ci określić, czy posiadasz właściwą wagę. Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) prawidłowy BMI oscyluje pomiędzy 18,6 - 24,9. Oznaczanie wskaźnika masy ciała ma znaczenie w ocenie zagrożenia chorobami związanymi z nadwagą i otyłością, np. cukrzycą, chorobą niedokrwienną serca, miażdżycą. Podwyższona wartość BMI związana jest ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia takich chorób .

Pamiętaj jednak, że BMI ma w dużej mierze wymiar czysto szacunkowy. Jeśli mierzysz 170 centymetrów (1,7m), Twoja prawidłowa waga według kalkulatora BMI, będzie wahać się pomiędzy 54 a 72 kilogramami. To aż 18 kilogramów różnicy!

Otyłość to nadmierna masa ciała w stosunku do wzrostu. Z otyłością mamy do czynienia przy przekroczeniu masy należnej o więcej niż 20%. Jednym z najprostszych i najpopularniejszych sposobów, za pomocą których sami możemy stwierdzić istnienie otyłości lub nieprawidłowej wagi naszego ciała jest badanie antropometryczne, w którym mierzony jest tzw. wskaźnik BMI (Body Mass Index).

Obliczanie BMI ułatwia szybko określić stopień niedoboru lub nadmiaru masy ciała, a co za tym idzie pozwala na wstępną analizę czy stosowana dieta, aktywność fizyczna, przyzwyczajenia i styl życia wpływają pozytywnie, czy negatywnie na naszą wagę, a tym samym zdrowie. Wskaźnik BMI jest wynikiem pomiaru liczbowej zależności pomiędzy wzrostem a masą ciała:

BMI = [masa ciała (kg)] / [wzrost (m)]2

Kalkulator BMI, który prezentujemy powyżej ułatwia obliczanie wskaźnika oraz interpretuje wynik. Wskazuje również w jakim stopniu przy określonej wielkości BMI zagrożone jest nasze zdrowie i jakie konkretnie choroby mogą nam grozić.

Jak widać obliczenie własnego BMI nie jest trudne. Wystarczy wagę wyrażoną w kilogramach (np. 65,0 kg) podzielić przez iloczyn wzrostu wyrażony w metrach (np. 1,70m x 1,70m = 5,0286). W konsekwencji w podanym przykładzie BMI wynosi 22,49 (65,0 podzielone przez 5,0286 daje właśnie 22,49).

Kalkulator BMI - wkaźnik masy ciała Mniej niż 18,5 - niedowaga
18,5 - 24,9 - norma, prawidłowa waga
25,0 - 29,9 - otyłość I stopnia, nadwaga
30,0 - 34,9 - otyłość II stopnia, otyłość
35,0 - 39,9 - otyłość III stopnia, otyłość
Więcej niż 40 - otyłość olbrzymia

Jeśli twój współczynnik BMI wynosi ponad 30 kg/m2 oznacza to, że masz otyłość. Nadmiar tkanki tłuszczowej może rozkładać się w dwóch strefach ciała:

- Na brzuchu - wówczas mówimy o typie figury androidalnym, wisceralnym lub potocznie określanym jako "jabłko", który jest charakterystyczny dla otyłości mężczyzn. Otyłość tego typu niesie ze sobą bardzo duże ryzyko wystąpienia niektórych chorób, m.in. niedokrwiennej choroby serca, cukrzycy typu II, nadciśnienia czy miażdżycy.
- Na pośladkach i udach - wtedy mamy do czynienia z typem gynoidalnym lub potocznie zwanym figurą typu "gruszka", który jest charakterystyczny dla kobiet. Ta otyłość może powodować występowanie żylaków podudzi, a także zwyrodnienia układu kostno-stawowego kończyn dolnych.

Ważę kg

Mam cm wzrostu